PaPaintings.html
WILLEMSHome.html
NELINEHome.html

Neline Willems woont in Bergen. In dit dorp werkt ze in een historisch atelier, dat gebouwd is in 1920. De kunstenaars die daar hebben  gewerkt  zijn  onder anderen; Gestel , Kouwenaar, Constant, Weyand  en  Sax. Nadat het gebouw vele jaren  door de huisschilders  Hoogland  en Kamp  als bedrijfsruimte was  gebruikt , heeft het atelier in 2002 zijn oorspronkelijke functie weer teruggekregen.

!About.html
PoPortraits.html
OObjects.html
DDrawings.html
CCeramics.html
AAfrika.html
cvCV.html
@Contact.html

Geen direct realisme is te zien in haar schilderijen die merendeels landschappelijk van aard zijn, maar eerder een uitdrukking van de ziel. Deze verbeeldingswereld kan worden gekenschetst als tussen droom en werkelijkheid.

De ontwikkeling van haar onmiskenbare eigen stijl heeft overigens geen enkele vorm van planmatigheid. Haar opwellingen worden door indrukken van allerlei aard geactiveerd, weliswaar, na enige tijd van bezinking en verwerking.

NELINE OVER HAAR WERK

Mijn werk ontstaat door wat ik paradoxaal zou willen noemen, een moeiteloos zwoegen. Ik begin intuïtief zonder opgezet plan, waardoor ik alles wat ik maak ervaar als een ontdekkingstocht. Dikwijls blijkt pas na de voltooiing van een schilderij, dat dit een weerslag is van indrukken en belevenissen van recente datum. Primair  laat ik mij leiden door mijn gevoel, om de dynamiek van de samenleving te ordenen en aan het doek toe te vertrouwen.  De geschilderde beelden die zowel uit het innerlijk als juist vanuit de maatschappij voortkomen lijken los van elkaar te staan. Voor mij  vormen ze een keten van indrukken en belevenissen. Op deze manier zoek ik de spanning tussen wat gezegd kan worden en wat niet in woorden uit te drukken is. Tenslotte is deze woordeloze expressie voor mij de essentie van beeldende kunst.

Tijdens het proces van het schilderen laat ik me leiden door de mogelijkheden van het materiaal waarvoor ik gekozen heb en het gevoel en de ideeën die daaruit voortvloeien. Uiteindelijk groeien vormen, die wel of niet herkenbaar zijn of een combinatie van die twee, waardoor er spanning ontstaat of juist harmonie. Tegenstellingen als vlak en diep, inhoud en vorm,  het abstracte en tastbare vormen voor mij tenslotte een boeiend geheel. Kleur in mijn werk wordt, evenals de andere aspecten vorm, licht, beweging en ruimte intuïtief gebruikt. De gelaagdheid ontstaat doordat ik verschillende materialen gebruik,waarmee ik een zekere diepte en gevoeligheid tot uitdrukking kan brengen. Doordat ik me niet steeds  verbind aan een vast thema of een bepaalde kleurstelling ervaar ik in mijn werk een optimale vrijheid en uitdaging. Het is tevens een avontuur dat meer vragen stelt dan dat het beantwoordt  zoals ik ook het leven ervaar. Kunst die uitsluitend lijkt te zijn gemaakt voor esthetisch plezier is in geen enkel opzicht het uitgangspunt van mijn werk. Omdat ik me realiseer  dat de werkelijkheid niet bestaat uit wat voor je staat, uit wat zich meteen aan je opdringt of uit wat je aan kunt raken. Mijn perceptie van de werkelijkheid neemt dan de vorm aan van een lange zoektocht naar wat binnen en buiten mij afspeelt.

OVER NELINE: VERHULLEN/ONTHULLEN      

Reactie op een tentoonstelling van haar werk.

“Na de lichte galerie betreden te hebben zien we de schilderijen van Neline, grote formaten en kleine, uitbundige en intieme, abstracte en herkenbare werelden.  Het kost enige moeite om de drempel te nemen, want Neline maakt het ons, maakt het zichzelf niet gemakkelijk.  De spontane hartelijkheid van de schilderes is in haar werk veranderd in een serieus zoeken naar iets,  naar harmonie,  licht en naar “het”.  Bij de ingang/uitgang zie ik een kamerscherm staan.  Inderdaad een visitekaartje, een voorwerp dat zowel verhult als onthult,  zoals ook de schilderijen doen.  Is het  wel een blik naar binnen , of toch naar buiten??  Het zicht op een landschap, de ruimte die naar iets mysterieus leidt, de lichtexplosies op andere doeken , het schijnbaar toegankelijker werk, de kantelen als een vesting die we steeds in haar werk terug zien komen.  Dat alles is voor mij een aanwijzing dat we nog lang zullen kunnen genieten van deze veelzijdige ,zoekende kunstenares.”

Jan de Smet, kunstverzamelaar

                                 

Reactie op een tentoonstelling van haar werk ; ‘’La Donna”.

“Neline Willems stelt zich in dit werk uit 2004 zeer kwetsbaar op.  We zien een frêle vrouw,die een ruimte verlaat, een deur doorgaat en aarzelt een vlakte over te steken, op weg naar een volgende herbergzame ruimte. In het veld domineren blauwe irissen.  Reuzenhoog. En de losse bloemen van de Iris zijn te vatten als roofvogels,wellicht zelfs Feniksen, die vanuit het onschuldige landschap wentelwiekend op zoek gaan naar prooi: zou de vrouw de andere ruimte aan de ander zijde van het veld halen? Voor de zekerheid heeft de vrouw alvast een schermmasker/burqa opgezet om de mogelijke aanvallen af te slaan. Het masker vergroot, eerder dan het haar beschermt, haar kwetsbaarheid. Dat er spaanders vallen hangt in de lucht…”

Tobias Woldendorp, adviseur / publicist

Gerrit in ’t Hout, Voormalig stafmedewerker culturele raad Noord-Holland.

Collette Noël, Kunsthistorica, publicist.